Naši lidé

Odborní garanti

MUDr. Petr Kolouch, MBA

Petr Kolouch vystudoval I. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. Po celou dobu studia se věnoval akutní medicíně a získával první zkušenosti na Záchranné službě hlavního města Prahy. Právě proto se po promoci rozhodl pro specializaci anesteziologie a resuscitace.

Je to zkušený anesteziolog s dlouholetou praxí v oboru, včetně anestezie a resuscitační péče v kardiochirurgii. Pracoval taktéž na letecké záchranné službě.

Kromě odborné praxe, přes dvacet let pracuje v pozici poradce Euro-Alarmu/ Eurocentra Praha – asistenční služby skupiny ERV specializující se na cestovní pojištění. Zajišťuje zdravotní transporty pacientů zraněných v zahraničí.

Více než deset let usiloval o zvyšování kvality péče a bezpečí ve zdravotnických zařízeních, kde pracoval ve vedoucích manažerských pozicích Nemocnice na Homolce a Fakultní nemocnice Motol.

Urgentní medicíně se věnoval jako zástupce NLPP pro urgentní medicínu a intenzivní péči FN Motol. Všechny dosavadní zkušenosti uplatňuje ve své praxi na oddělení, kde pravidelně slouží jako lékař. I zde se snaží v souladu s názvem společnosti „ Pain Free Care“, ulevovat od bolesti příchozím pacientům.

Od července 2015 je ředitelem Záchranné služby hlavního města Prahy.

Atestace v oboru:
Anesteziologie a resuscitace I. a II. stupně
Urgentní medicína
Všeobecné praktické lékařství

Odborné stáže:
USA, Velká Británie, Rakousko, Dánsko

Doctor

MUDr. Marek Brožek

Marek Brožek vystudoval I. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. Po celou dobu studia se věnoval urgentní medicíně a získával na Záchranné službě hlavního města Prahy první zkušenosti v oboru. Tato zkušenost ho vedla k rozhodnutí pro specializaci v oboru anesteziologie a resuscitace. Svou kariéru zahájil v oboru anesteziologie a resuscitace získáním atestace na Klinice anesteziologie a resuscitace Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V současné době působí již téměř patnáct let jako specialista pro ambulantní a jednodenní anestezii v privátní zdravotnické sféře. Stejně dlouho pracuje v oboru urgentní medicíny a jako lékař Záchranné služby ASČR Praha západ. Několik let se věnuje léčbě paliativní a to jako externí lékař Domácího hospice Most k domovu, čímž jen stvrzuje poslání obsažené v názvu společnosti „Pain free care neboli bezbolestná péče“.

Atestace v oboru:
Anesteziologie a resuscitace I. stupně
Specializovaná způsobilost v oboru urgentní medicíny

Doctor