Pro pacienty

Obecné informace

Lékařský obor anesteziologie a resuscitace obsahuje čtyři podobory anesteziologii, resuscitaci, resuscitační a intenzivní péči a léčbu bolesti.

Anesteziologie je využívána v závislosti na charakteru plánovaného operačního zákroku/výkonu.

Resuscitace je prováděna v případě selhání životních funkcí. Jedná se o souhrn postupů vedoucích k záchraně života, obnovení základních životních funkcí, krevního oběhu, dýchání a obnovení funkce CNS.

Resuscitační péče – dlouhodobá péče o pacienty, u kterých hrozí selhání životních funkcí nebo k nim již došlo.

Léčba bolesti – je využívána v případě neztišitelných bolestí zejména v souvislosti s nádorovými onemocněními, ale i v případě chronických neonkologických bolestivých stavů.

Anestezie, tak jak ji nabízí současná moderní medicína, může být buď celková, nebo lokální. Celková anestezie představuje „celkové uspání pacienta“, zatímco lokální umožňuje znecitlivění pouze místní, tedy určité „části těla“.

Dle typu výkonu je pacientovi doporučena nejlépe vyhovující anestezie pro daný výkon/zákrok a současně nejméně zatěžující varianta anestezie pro pacienta samotného.

Typy anestezie

 1. Celková
 2. Lokální
  • Topická – povrchová aplikace anestetika, tedy látky znecitlivující danou oblast.
  • Infiltrační – znecitlivění v místě operačního zákroku.
  • Okrsková – přerušení vodivosti nervových vláken v blízkosti operačního zákroku.
  • Svodná – cílené zavedení anestetika k nervu nebo nervové pleteni pomocí jehly. V případě zavedení katetru, může být využita i dlouhodobě.
  • Spinální (spinální epidurální, spinální subarachnoidální anestezie) – aplikace anestetika do páteřního kanálu a do vaku tvrdé míšní pleny.
 3. Kombinovaná - kombinace celkové a místní anestezie.

Jak se chovat před plánovaným výkonem

 1. Nejíst minimálně 6 hodin před výkonem
 2. Nepít minimálně 2 hodin před výkonem
 3. Nekouřit minimálně 24 před výkonem
 4. Před odchodem na operační sál odložit šperky
 5. Odložit brýle nebo kontaktní čočky
 6. Vyjmout zubní protézu
 7. Nevypínat stimulátor
 8. Dle pokynů lékaře deaktivovat defibrilátor
 9. Odlakovat nehty na rukou i nohou

V rámci předoperačního vyšetření nezapomeňte lékaři sdělit dlouhodobě užívané léky.

Rizikové faktory

 1. Obezita
 2. Kouření

Průběh anestezie

Základním předpokladem úspěchu anestezie je dostatečná přiměřená a srozumitelná informovanost s cílem navodit celkovou pohodu pacienta před úvodem do anestezie.

Průběh anestezie je odlišný dle typu zvolené anestezie. Volba vhodného typu anestezie záleží na několika faktorech. Jedním je rozsah operace, zdravotní stav pacienta a požadavek operatéra. Pokud je to možné, anesteziolog zohledňuje i přání pacienta.

V každém případě je však pacientovi do žíly zaveden žilní katetr a prostřednictvím něj aplikovány léky, které pacienta uvedou do umělého spánku. V případě náročnějších zákroků je do dýchacích cest zavedena laryngální maska či z měkkého ohebného plastu intubační rourka, kterou je pacient napojen na dýchací přístroj.

Úkolem anesteziologa je pacienta po celou dobu výkonu pečlivě sledovat, reagovat na operační postup, vyrovnávat odchylky v oběhových a ventilačních parametrů a po skončení zákroku jej probudit. Bezprostředně po celkové anestezii může být pacient omámený, mít pocit na zvracení či zvracet. Může se objevit i škrabání v krku nebo obtížné polykání. Všechny nesrovnalosti musí být vyřešeny před překladem na oddělení nebo před odchodem domů.

Dokumenty ke stažení

Informovaný souhlas